Općenito

Jamčevina se plaća kod operativnog leasinga i predstavlja  novčani iznos koji služi kao osiguranje za uredno i pravovremeno ispunjenje svih ugovornih obveza primatelja leasinga. Za istu se ne izdaje račun. Po isteku ugovorai ispunjenju svih ugovornih obveza primatelja leasinga, iznos jamčevine se vraća primatelju.

Kako se knjiži?
Primatelj leasinga koji je obveznik poreza na dobit, plaćenu jamčevinu iskazuje u svojoj bilanci kao dugoročno potraživanje za dane jamčevine.
Posebna najamnina se plaća kod operativnog leasinga i predstavlja unaprijed plaćeni dio leasing naknade za koji se umanjuje iznos financiranja.  Za istu se izdaje račun s iskazanim iznosom PDV-a

Kako je knjiži?
Primatelj leasinga koji je obveznik porezna na dobit, plaćenu posebnu najamninu knjiži kao unaprijed plaćeni trošak koji vremenski razgraničava na razdoblje trajanja ugovora o leasingu.
Učešće se plaća kod finanicijskog leasinga i predstavlja novčani iznos koji primatelj leasinga uplaćuje na početku ugovora i on umanjuje iznos financiranja..

Kako je knjiži?

Primatelj leasinga koji je obveznik poreza na dobit, učešće knjiži kao umanjenje dugoročne obveze za isporuku objekta leasinga temeljem računa za isporučeni objekt leasinga.
Ispišite stranicu
auto image/svg+xml mješalica traktor kamion jedrilica motor