OsiguranjeOPĆENITO

ANO d.o.o. je na hrvatskom tržištu prisutan od 2000. godine (u početku pod imenom AON d.o.o.) te je prvo društvo registrirano za poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju.
Danas je ANO d.o.o. ekskluzivni Aon Global Network Correspondent za RH. OTP Leasing d.d. je prepoznao i odabrao ANO d.o.o. kao kvalitetnog strateškog partnera za poslove posredovanja u osiguranju.
ANO d.o.o. preuzima brigu i odgovornost za sve detalje osiguranja objekata leasinga te nudi optimalna rješenja za osiguranje za sve klijente OTP Leasinga d.d.
ANO d.o.o. će za klijente OTP Leasinga d.d. napraviti ponude osiguranja prilikom sklapanja ugovora o leasingu i preuzeti će brigu oko procesa obnove polica osiguranja.
 
OVLAŠTENJE
Primatelj leasinga može potpisati ovlaštenje za posredovanje u osiguranju i zatražiti od ANO d.o.o. dostavu ponuda za osiguranje za objekt leasinga, a usluga posredovanja je bez naknade za primatelja leasinga. Važno je pri tome naglasiti da će ANO d.o.o. napraviti ponude za osiguranje koje zadovoljavaju sva pokrića rizika osiguranja koje zahtijeva OTP Leasing d.d.


KORISNI LINKOVI / DOKUMENTI

Ovlaštenje za posredovanje u osiguranju - fizičke osobe
Ovlaštenje za posredovanje u osiguranju - obrtnici i ostala slobodna zanimanja
Ovlaštenje za posredovanje u osiguranju - pravne osobe
Obavijest o privatnosti
Opći uvjeti ANO d.o.o.
KONTAKTI
 
  Za novosklopljene ugovore Za obnove osiguranja
Ime i prezime Kruno Bartolić Marijana Mihovec
Telefon +385 (0)1 4558 782 +385 (0)1 4558 780
E-mail kruno.bartolic@ano.hr
otpl.osiguranje@ano.hr

 
Ispišite stranicu
auto image/svg+xml mješalica traktor kamion jedrilica motor