Što je financijski leasing

Financijski leasing namijenjen je onima koji po isteku leasinga žele steći vlasništvo nad objektom leasinga.
 
Osnovne karakteristike:
  • objekt leasinga vodi se i amortizira u poslovnim knjigama primatelja leasinga
  • kamata i amortizacija ulaze u trošak poslovanja primatelja leasinga
  • primatelj leasinga ostvaruje pravo povrata PDV-a (ovisno o određenim parametrima)
  • učešće umanjuje iznos financiranja te se na njega ne obračunava kamata
  • plaćanjem zadnje rate primatelj leasinga stječe pravo na prijenos vlasništva nad vozilom
Ispišite stranicu
auto image/svg+xml mješalica traktor kamion jedrilica motor