Subjekti u poslovima leasinga

  • davatelj leasinga
  • primatelj leasinga
  • dobavljač objekta leasinga


Tko je davatelj leasinga?

Davatelj leasinga jest svaka osoba koja, u skladu sa Zakonom o leasingu, ima pravo obavljati poslove leasinga. Prema Zakonu o leasingu, poslove leasinga u Republici Hrvatskoj mogu obavljati leasing društva koja su u sudskom registru upisana na temelju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za obavljanje poslova leasinga te banke koje uz zadovoljavanje određenih uvjeta i propisa mogu obavljati samo poslove leasinga.


Tko je primatelj leasinga?

Primatelj leasinga je svaka osoba koja na osnovi ugovora o leasingu stječe pravo korištenja objekta leasinga uz obvezu plaćanja ugovorene naknade. Primatelj leasinga može biti fizička i pravna osoba. Primatelj leasinga bira objekt leasinga kod dobavljača i obraća se leasing društvu u svrhu financiranja tog objekta.


Tko je dobavljač objekta leasinga?

Dobavljač objekta leasinga je pravna ili fizička osoba koja posluje i obavlja gospodarsku djelatnost u skladu s propisima o trgovačkim društvima, odnosno propisima o obrtu, koja s davateljem leasinga sklapa ugovor na osnovi kojeg davatelj leasinga stječe pravo vlasništva nad objektom leasinga, osim ako dobavljač objekta leasinga i davatelj leasinga nisu ista osoba.  Ispišite stranicu
auto image/svg+xml mješalica traktor kamion jedrilica motor