Obavještavamo stranke OTP Leasinga da smo započeli akciju ažuriranja osobnih identifikacijskih dokumenata.

OTP Leasing kao obveznik Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma dužan je temeljem članka 37. navedenog Zakona provoditi mjere stalnog praćenja poslovnog odnosa sa svojim strankama.
Jedna od tih mjera je „redovito provjeravati i ažurirati prikupljene dokumente“ što podrazumijeva prikupljanje važećeg identifikacijskog osobnog dokumenta stranke (osobne iskaznice/putovnice).
 
Svim našim strankama kojima je istekao identifikacijski dokument kojim OTP Leasing raspolaže, uputili smo poštom ili e-mailom poruku o potrebi ažuriranja identifikacijskog dokumenta. Ispišite stranicu
auto image/svg+xml mješalica traktor kamion jedrilica motor