Dokumentacija

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA FIZIČKE OSOBE


Dokumentacija potrebna za procjenu boniteta
 • lsplatna lista za zadnja 3 mjeseca za zaposlene u d.o.o./d.d., zadnjih 6 mjeseci za zaposlene u obrtu, zadnji odrezak od mirovine kod umirovljenika
 • SOL-2/BON-2 ne stariji od 30 dana ukoliko je fizička osoba zaposlena kod obrtnika, j.d.o.o. i kod d.o.o. koji je osnovan unutar 1 godine
 • Osobna iskaznica/putovnica
 • U slučaju financiranja rabljenog vozila preslika prometne dozvole ili plovidbene dozvole ili drugog dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo
 • JOPPD za zaposlene u vlastitom društvu (d.o.o.ili j.d.o.o.)

Dodatna dokumentacija potrebna za procjenu boniteta - POMORCI
 • Pomorska knjižica (matrikola)
 • Ugovor o radu s trenutnim poslodavcem
 • Potvrda banke o primitku sredstava na računima u RH i ispis prometa u zadnjih 6 mjeseci
 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRAVNE OSOBE

 
 • SOL-2/BON-2 ne stariji od 30 dana (pismeno obrazložiti blokadu ukoliko postoji)
 • Potvrda Porezne uprave o stanju duga (može i e-porezna) ne starije od 30 dana
 • Prijava poreza na dobit+bilanca stanja+račun dobiti i gubitka za prethodnu poslovnu godinu
 • Osobna iskaznica I putovnica ovlaštenih osoba za zastupanje kao i svih vlasnika
 • Zadnje kvartalno izvješće (u formi godišnjeg statističkog izvještaja)
 • U slučaju financiranja rabljenog vozila preslika prometne dozvole ili plovidbene dozvole ili drugog dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo
 • Revizorsko izvješće za obveznike revizije (ukoliko je ukupna izloženost veća od 350.000 kn)
 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ​OBRTNIKE / SLOBODNA ZANIMANJA / INDIVIDUALNE POLJOPRIVREDNIKE / OPG

 
 • Obrtnica iii rješenje o obrtu iii rješenje nadležnog ministarstva za obavljanje registrirane djelatnosti i rješenje o upisu u upisnik poljoprivrednog gospodarstva i potvrda o dodjeli matičnog broja ureda državne uprave u županiji ili gradu (za individualne poljoprivrednike ili OPG)
 • SOL-2/BON-2 ne stariji od 30 dana (pismeno obrazložiti blokadu ukoliko postoji)
 • Potvrda porezne uprave o stanju duga (može i e-porezna) ne starije od 30 dana
 • Porezno rješenje (ukoliko ga nema, dostaviti prijavu poreza na dohodak) s rekapitulacijom primitaka i izdataka za zadnje dvije poslovne godine i tekuću godinu, te popis dugotrajne imovine za zadnju poslovnu godinu
 • Osobna iskaznica I putovnica
 • U slučaju financiranja rabljenog vozila preslika prometne dozvole ili plovidbene dozvole ili drugog dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo


* OTP Leasing zadržava pravo tražiti i ostalu dokumentaciju ukoliko smatra da je relevantna za donošenje odluke o financiranju.
Popis cjelokupne potrebne dokumentacija ovisno o statusu primatelja leasinga, nalazi se na Zahtjevima za leasing. 
auto image/svg+xml mješalica traktor kamion jedrilica motor