Izmjene Cjenika naknada i troškova za potrošače

U skladu sa prestankom obveze dvojnog iskazivanja cijena od 01.01.2024. godine,
izvršili smo izmjene Cjenika naknada i troškova namijenjenim potrošačima.
Provedene izmjene u Cjeniku isključivo su usmjerene na uklanjanje dvojnog iskazivanja cijena.
Predmetni Cjenik stupio je na snagu dana 08.01.2024. godine, a dostupan je putem sljedećeg linka. Ispišite stranicu
auto image/svg+xml mješalica traktor kamion jedrilica motor