Kamatne stope

Radi se o stopama zateznih kamata propisanim Zakonom o obveznim odnosima. Stope zakonskih zateznih kamata formirane su za dvije skupine naših klijenata, primatelja leasinga. S jedne strane su to pravne osobe, a to su: trgovačka društva, obrtnici i nositelji slobodnih zanimanja, dok se druga stopa (u pravilu niža) odnosi na fizičke osobe.

Stope zakonskih zateznih kamata se periodički mijenjaju, te nove stope primjenjuju sa datumom objave prosječne kamatne stope od strane HNB-a. Izračun se bazira na visini spomenute prosječne kamatne stope koja se uvećava za 5 % za prvu skupinu primatelja leasinga (pravne osobe), te za 3 % za fizičke osobe.
Indeksacija se radi kvartalno, jer je vezana uz kretanje 3-mjesečnog indeksa (EURIBOR) te se stoga i kvartalno usklađuju leasing rate odnosno indeksiraju s novim kamatnim stopama. Kamatna stopa je promjenjiva, sastoji se od indeksa i marže. Oba elementa su promjenjiva, dok se indeksacijom usklađuje samo za vrijednost promjene indeksa. Promjena je u oba smjera (na više i na niže).
Ispišite stranicu
auto image/svg+xml mješalica traktor kamion jedrilica motor