Osiguranje objekata leasinga

Naš poslovni partner ANO d.o.o. bit će Vam na raspolaganju kod pribave najpovoljnijih ponuda za osiguranje, a koje pokrivaju sve rizike sukladno OTP Leasing d.d. standardima, što Vam može omogućiti brz i jednostavan postupak ugovaranja polica osiguranja.
Osiguranje objekata leasinga
OTP Leasing d.d. je prepoznao i odabrao ANO d.o.o. kao kvalitetnog strateškog partnera za poslove posredovanja u osiguranju. ANO d.o.o.  je na hrvatskom tržištu prisutan od 2000. godine (u početku pod imenom AON d.o.o.) te je prvo društvo registrirano za poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju. Danas je ANO d.o.o. ekskluzivni AON Global Network Correspondent za RH.
Primatelj leasinga može potpisati ovlaštenje za posredovanje u osiguranju i zatražiti, potpuno besplatno, od ANO d.o.o. dostavu ponuda za osiguranje za objekt leasinga.
Ujedno, ako primatelj leasinga želi police osiguranja ugovarati samostalno, potrebno je police osiguranja poslati na provjeru našem poslovnom partneru ANO d.o.o. kako bismo bili sigurni da iste pokrivaju sve rizike sukladno OTP Leasing d.d. standardima, a nakon potvrde ispravnosti polica osiguranja OTP Leasing d.d. će moći izdati punomoći za registraciju objekata leasinga.
  Ispišite stranicu
auto image/svg+xml mješalica traktor kamion jedrilica motor