Obavijest klijentima o mjerama ublažavanja posljedica uzrokovanih pandemijom COVID 19

S namjerom olakšavanja i partnerske podrške OTP Leasing d.d. uveo je mjere pomoći svojim klijentima, čije je poslovanje i ostvarivanje prihoda ugroženo situacijom nastalom pandemijom COVID 19. Klijenti koji ispunjavaju uvjete mogu aplicirati za moratorij, te izabrati jedan od model otplate.
Tko i kako može podnijeti zahtjev za moratorij?
Podnijeti zahtjev za moratorij mogu svi primatelji operativnog i financijskog leasinga (fizičke i pravne osobe), koje su do sad uredno podmirivali obveze, a koje mogu dokazati da im je ostvarivanje prihoda i financijsko poslovanje značajno narušeno zbog pandemije.
OTP Leasing d.d. je u svrhu prevencije širenja virusa COVID-19, a temeljem preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo minimalizirao socijalne kontakte s korisnicima svojih usluga, te se snažno orijentirao na korištenje elektroničke pošte. Stoga je svim našim klijentima prvenstveno radi zajedničke sigurnosti omogućeno da predmetni zahtjev podnesu u digitalnom obliku.

1. Podnošenje zahtjeva
Popunjavanje obrasca i dostavljanje elektroničkim putem na adresu: otpleasing@otpleasing.hr
U obrascu Zahtjeva za restrukturiranje obvezno navesti negativne učinke pandemije na poslovanje i eventualne posljedične učinke.

Preduvjeti za odobrenje moratorija za primatelje leasinga koji su već koristili COVID moratorij ili one koji prvi puta apliciraju:
• COVID moratorij kumulativno ne može trajati duže od 9 mjeseci
• posljednja rata COVID moratorija ne smije dospijevati nakon 30.06.2021.
• svi zahtjevi za COVID moratorij moraju biti realizirani do 31.03.2021.
Sva tri kriterija moraju biri ispunjena za realizaciju COVD moratorija (npr. klijenti koji su konzumirali COVID moratorij na 3 mjeseca mogu koristiti dodatnih 5 mjeseci (počevši od 01.02.2021. do zaključno 30.06.2021.)

Obrasci zahtjeva s popisom dokumentacije:
1. Zahtjev za odgodu plaćanja- fizičke osobe
2. Zahtjev za odgodu plaćanja-pravne osobe,obrtnici i samostalne djelatnosti
3. Zahtjev za odgodu plaćanja za pravne osobe u charter industriji koji imaju ugovore o leasingu za plovila, rent-a-car kompanije i kompanije za povremeni prijevoz putnika vezane uz turistički sektor
4. Zahtjev za davatelje otkupnih garanicija


2. Potvrda zaprimanja Zahtjeva
Nakon podnošenja zahtjeva primatelj leasinga dobiva povratni odgovor da je njegov zahtjev zaprimljen i uzet na obradu. OTP Leasing d.d. zadržava pravo provjere i verificiranja elektroničke adrese s koje je zahtjev upućen, te ista adresa ostaje evidentirana kao daljnji službeni oblik komunikacije.

3. Analiza opravdanosti zahtjeva i odluka
Provjerom opravdanosti Zahtjeva za restrukturiranje, te prethodne urednosti u ispunjavanju obveza po leasing ugovoru OTP Leasing d.d. će donijeti odluku o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva primatelja. U nekim slučajevima postoji mogućnost i traženja dodatne dokumentacije. O svim koracima i odlukama klijenti će biti obaviješteni putem elektroničke pošte.

4. Odobrenje zahtjeva i potpis aneksa ugovora
U slučaju odobrenja zahtjeva, primatelju se elektroničkom poštom dostavlja Aneks ugovora o leasingu C-001, kojim se regulira moratorij plaćanja leasing obroka/najamnina na određeno razdoblje, sa ili bez produljenja trajanja leasing ugovora.

Kod ugovora o financijskom leasingu, nova otplatna tablica je sastavni dio aneksa ugovora. Ukoliko je primatelj leasinga suglasan da se provede ponuđena odluka o restrukturiranju, dužan je potpisati Aneks ugovora (ovjeriti od svih ugovornih strana – ukoliko je potpisnik ugovora bio i jamac, isti potpisuje jednako kao i primatelj leasinga) te isti povratno dostaviti u digitalnom obliku na elektroničku poštu koja će mu biti naznačena u dopisu. Potom je dužan originalne primjerke aneksa ugovora u potrebnom broju dostaviti običnom poštom na adresu sjedišta društva: OTP Leasing d.d., Petrovaradinska 1, 10000 Zagreb.

Ispišite stranicu
auto image/svg+xml mješalica traktor kamion jedrilica motor